Artemia đông lạnh

7.000 

Artemia đông lạnh là loại thức ăn bổ dưỡng được làm đông lạnh từ những ấu trùng artemia khi mới ấp nở được cho vào ống để làm đông lạnh.