Cá chuột trắng vây dài

35.000 

Cá chuột trắng vây dài là loại cá chuột sống ở tầng đáy rất đẹp cho bể thuỷ sinh. Chuột trắng vây dài có mắt đỏ, màu hồng nhạt, thân có ánh kim, hơi vàng. Chuột trắng còn được gọi là chuột trắng Albino do chúng có mắt đỏ. Cá có miệng nhỏ, râu ở 2 bên miệng, môi dưới có thêm mấu thịt thích hợp cho việc dọn rêu và tảo hại ở bể cá.

Dòng chuột vây dài có phần vây trên và vây đuôi dài hơn so với chuột trắng thường.

Danh mục: