Combo 3 ốc táo đỏ

Ốc táo đỏ là một trong những loại ốc thuỷ sinh đẹp nhất và rất hữu dụng. Ốc táo đỏ có thể ăn phân cá, ăn rêu quanh thành bể để làm sạch bể thuỷ sinh của bạn. Ốc táo đỏ sinh sản khá nhanh. Ốc khá khoẻ và có thể thích nghi với nhiều diều kiện bể nuôi.

Chú ý: Không đặt dc số lương nhiều trên 1 sản phẩm miễn phí. Có thể đặt dc nhiều loại quà tặng miền phí.