Sứ lọc muối tiêu

12.000 

Sứ lọc muối tiêu thanh là loại vật liệu lọc nước bể cá cao cấp. Sứ lọc là nơi sống và phát triển của các loại vi sinh vật có lợi cho bể cá.