Vi sinh Bio Speed

70,000 65,000

Vi sinh Bio Speed là chế phẩm sinh học để xử lý nước bể cá tép cảnh và thủy sinh. Bio Speed có tác dụng làm trong nước nhanh, tạo môi trường ổn định cho bể cá và tép cảnh của bạn. Giúp bể cá có hệ vi sinh vật hoạt động tốt để xử lý các chất thải trong bể, giúp cá và tép cảnh sinh trưởng và phát triển tốt.

 

error: Content is protected !!
0966386480