Các đồ trang trí bể cá cao cấp làm cho bể của bạn đẹp và phong cách hơn.

Giảm giá!

Trang trí bể cá

Tượng Phục Sinh

85,000 75,000
Giảm giá!

Trang trí bể cá

Tượng Phục Sinh nhỏ

55,000 45,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Trang trí bể cá

Tháp giả cổ

95,000 85,000
Giảm giá!

Trang trí bể cá

Tượng Phật Như Lai

105,000 95,000
Giảm giá!

Trang trí bể cá

Ống trụ lỗ

65,000 55,000
Giảm giá!

Trang trí bể cá

Hang trú lỗ

55,000 45,000
Giảm giá!

Trang trí bể cá

Bộ 6 ống gốm

85,000 75,000
Giảm giá!

Trang trí bể cá

Bộ ống 3 lỗ gốm

55,000 45,000
Giảm giá!

Trang trí bể cá

Sọ đầu lâu gốm trắng

95,000 85,000
Giảm giá!

Trang trí bể cá

Sọ đầu lâu gốm nâu

95,000 85,000
error: Content is protected !!