Vỏ ốc trang trí bể cá

30.000 

Số lượng: 15 – 20 vỏ với nhiều loại với màu sắc và hình dạng đa dạng.

Phù hợp để trang trí nhiều loại bể cá hoặc chậu cây.

Danh mục: