Lũa giả gốm

85.000 

Lũa giả gốm

Sản phẩm được giả lũa. Thích hợp để trang trí cho bể tép.

Sản phẩm cao cấp ko gây hại cho các loại sinh vật trong bể.

Danh mục: