Ráy lá tròn

50.000 

Ráy là tròn là một trong những loại ráy thuỷ sinh phổ biến. Cây có màu xanh thẩm đặc trưng với những lá tròn phát triển to. Rễ của ráy lá tròn phát triển khá mạnh để bám vào lũa và đá. Ráy tạo ra nhiều chỗ trú ẩn cho các sinh vật nhỏ và cá nhỏ trong bể.

Danh mục: Từ khóa: