Ráy nana

50.000 

Ráy Nana là loại ráy đẹp nhất do có những lá nhỏ, màu xanh đẹp, có sức sống cao và phát triển khá chậm. Cây thích hợp để gắn lên lũa hoặc đá, tạo các bố cục cảnh quan cho bể thuỷ sinh.