Cạo rêu bể cá nhỏ VS101

75.000 

  • Size: mini 7x6x4cm
  • Kích thước bể phù hợp: 40cm đổ lại