Van nhựa

3.000 

  • Chất liệu: Nhựa cứng
  • Công dụng: Điều chỉnh lượng khí sục từ máy sủi oxi to nhỏ