Đầu nối dây sủi

1.000 

  • Chất liệu: Nhựa cứng
  • Công dụng: Nối dây sủi, đi dây sủi, lắp bình ấp artemia