Ốc táo vàng

15.000 

Ốc táo vàng khá phổ biến trong cộng đồng những người đam mê ốc cảnh và thuỷ sinh. Ốc táo vàng giúp ăn các chất thải thừa từ cá, ăn rêu bám kính, ăn cá chết trong bể. Bên cạnh đó ốc còn giúp tạo 1 hệ đa dạng sinh học trong các bể thuỷ sinh cộng đồng.

Danh mục: Từ khóa: