Thức ăn cho tép cảnh Benibachi Komb Food

50.000 

Thức ăn cho tép cảnh Benibachi Komb Food là dòng thức ăn cao cấp cho tép cảnh. Benibachi Komb food được sản xuất từ các loại tảo, rong biển, … và các loại thức ăn chuyên biệt cho các dòng tép cảnh.