Liquid Bacter chống sốc cá bảy màu

100,000

Liquid Bacter là sản phẩm hàng đầu để khử độc nước và chống sốc cho các loại cá bảy màu và các loại cá cảnh nhỏ khác.

  • Sản phẩm dùng để khử độc và chống sốc cho cá bảy màu.
  • Giúp khử nhanh các độc tố (Chlorine, Chloramines, Ammonia) có trong nước mới.
  • Giúp đưa nước về tình trạng ổn định, giúp cá thích nghi hoàn hảo với nước ở bể nuôi mới.
  • Xử lý kim loại nặng, độc tố tồn lưu của nguồn nước và giảm stress cho cá với hiệu quả cao.
error: Content is protected !!