Anti Bio chuyên trị các bệnh cá bảy màu

100,000

Anti bio – Thuốc chuyên trị các bệnh cho cá bảy màu

  • Dành cho guppy: trị sán, túm lắc, nấm trắng, lở loét, mục đuôi, thối thân trên cá
  • Dùng Anti Bio kết hợp muối hột kèm sủi trị túm lắc và nấm theo liều
error: Content is protected !!