Rêu minifiss lá cạn

80.000 

Rêu minifiss lá cạn là loại rêu thường dùng để trải nền xanh cho các bể thuỷ sinh. Minifiss lá cạn có thể mọc trên điều kiện đất ẩm và cả trong nước. Cây được chia làm loại lá nước và lá cạn.

Danh mục: