Bèo tấm

Bèo tấm hay còn được gọi là bèo cám. Bèo tấm là một loại cây thuỷ sinh nhỏ, nổi trên mặt nước. Người chơi cá và thuỷ sinh thường nuôi bèo tấm để che nắng cho bể ngoài trời và giữ nhiệt độ của bể ổn định.