Giá thể thuỷ sinh Napad

25.000 

Giá thể thuỷ sinh Napad là loại giá thể chuyên dùng để gắn các loại cây bám như ráy, bucep, dương xỉ, trầu bà, các loại cây cần bám rễ…