Ống thay nước bể cá

30.000 

Ống thay nước bể cá dùng cho bể cá nhỏ và vừa. Sản phẩm dài khoảng 1m5

Sản phẩm với bầu lọc rác phía đầu hút, không lo cá hay cát bị hút đi.