Cốt nền Aquatic Substrates 1L Vũ Aqua

75.000 

Cốt nền Aquatic Substrates là một sản phẩm được sử dụng trong hồ cá thủy sinh để tạo cốt nền cho cây thủy sinh và tăng cường môi trường sống cho cá và sinh vật trong bể.