Phân nền Akadama bao 14l

320.000 

Khi dùng cho bể thuỷ sinh, Akadama sẽ giúp ổn định nước. Ngoài ra phân còn cân bằng độ PH và các yếu tố trong nước. Phân nền akadama có ít dưỡng.

Bao 14l (Khoảng 10kg) phù hợp cho những bể thuỷ sinh lớn và các bể nuôi ngoài trời.