Sạn suối

15.000 

Sạn suối là sỏi nhỏ thường được dùng để trang trí cho các bể cá cảnh. Sạn suối có kích thước nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau. Chúng thường được dùng để làm nền cho để bể cá của bạn trông tự nhiên hơn và giữ các chất cặn trong bể. Các chất cặn lắng xuống dưới sạn suối sẽ không vẩn lên gây đục bể.

15.000VND/ 1kg