Sỏi kim sa

20.000 

Sỏi kim sa là loại sỏi thông dung để trải nền cho bể cá và bể thuỷ sinh. Sỏi có thể dùng để trải thẳng vào các bể cá hay chậu cây cảnh.