Vi sinh tăng PH

70.000 

  • Tăng PH một cách tự nhiên và giữ cho độ PH bền vững
  • Hỗ trợ làm nước truong
  • Cấp cứu cá khi PH đột ngột giảm mạnh

Danh mục: