Phân nước All in One

95.000 

Phân nước All in One là một sản phẩm đa chức năng được sử dụng trong hồ cá thủy sinh để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây thủy sinh và đồng thời điều chỉnh các yếu tố cần thiết trong nước.