Vi sinh Extra bio 125ml

55.000 

Tăng cường tối đa lợi khuẩn

Làm trong nước

Giảm mùi tanh hôi, phân hủy chất thải hữu cơ

Danh mục: Từ khóa: