Khử Clo

95.000 

Khử Clo trong bể cá là quá trình loại bỏ hoặc giảm lượng clo trong nước để tạo một môi trường an toàn và lành mạnh cho cá và các sinh vật trong hệ thống thủy sinh.

Danh mục: Từ khóa: