Cạo rêu bể cá nam châm VS102 lớn

95.000 

  • Size: mini 10x6x4cm
  • Kích thước bể phù hợp: 50cm đổ lại
  • Loại: bàn cạo từ tính, có nam châm hút