Nhiệt kế bể cá

10.000 

  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Giới hạn đo: 10 độ C đến 40 độ C
  • Sai số khi đo: ±1 độ C
  • Bể thích hợp: mọi loại bể
  • Nhiệt độ hiển thị:  độ F/ độ C