Nắp chai bộ ấp artemia

7.000 

Nắp chai bộ ấp artemia

Nắp để chế bình ấp artemia, Gen vừa với chai coca 1.5l