Bobo đông lạnh

7.000 

Bobo đông lạnh là loại thức ăn ăn liền được làm đông lạnh từ bobo (hồng trần). Sản phẩm được làm đông lạnh để cho người chơi dễ sử dụng, có thể cho cá ăn bất kỳ khi nào.

Danh mục: