Thức ăn cho tép cảnh Rau Bina

50.000 

Thức ăn cho tép cảnh Rau Bina là loại thức ăn cao cấp dành cho tép cảnh. Rau Bina có thể cho cả tép màu và tép ong ăn được.