Thức ăn cá cảnh Shanghai 100g

15.000 

Thức ăn cho cá cảnh Shanghai hạt vừa 60g là loại thức ăn ăn liền cho cá loại cá cảnh nhỏ và vừa như cá vàng, cá chép bé, cá hồng két, … Cá có dạng hạt nhỏ vừa phải vừa với miệng của những loại cá này.