Cám Nhật B1

85.000 

Cám Nhật B1 là một trong những loại thức ăn tốt nhất cho cá bảy màu con. Các loại cá con của các loại cá cảnh nhỏ khác cũng có thể ăn tốt Cám Nhật B1. B1 là phiên bản nhỏ hơn của Cám Nhật B2 – Loại thức ăn nổi tiếng nhất và tốt nhất cho cá bảy màu và các loại cá cảnh nhỏ.

Danh mục: Từ khóa: