Bộ ấp artemia

30.000 

Bộ ấp artemia – Dụng cụ chuyên dụng để ấp trứng artemia làm thức ăn cho cá

  • Nắp chai chuyên dung – Nắp chai vừa với đường gen của chai coca 1.5L
  • Vợt artemia chuyên dụng – để thu hoạch được ấu trùng artemia mới nở từ trứng
  • Ống hút cho ăn
  • Dây sủi
  • Van
  • Ống nối