Tropical Fish Pro’s Choice – Thức ăn cho cá thần tiên

50.000 

Thức ăn Tropical Fish Pro’s Choice là một loại thức ăn được thiết kế đặc biệt cho cá cảnh nhiệt đới. Cá cảnh nhiệt đới bao gồm rất nhiều loại cá từ các vùng nước ấm và nhiệt đới trên toàn thế giới.

Tropical Fish Pro’s Choice có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cá cảnh nhiệt đới, giúp cải thiện màu sắc, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe tổng thể của cá. Nó cũng có thể giúp tăng cường hệ tiêu hóa và hỗ trợ sự phát triển của cá cảnh.