Hút đáy bể cá

45.000 

Hút đáy bể cá
Dụng cụ hút đáy bể siêu nhanh. Chỉ cần bóp và di chuyển đầu nhựa đến vị trí có nhiều cặn trong bể để hút cặn và hút.
Dài 28cm