Dụng cụ xẻng xúc cát bể cá

45.000 

Dụng cụ xẻng xúc cát bể cá dùng để san cát và sỏi trong bể cá thuỷ sinh, hỗ trợ cho việc setup bể cá.