Keo dán cây thuỷ sinh

15.000 

Keo dán cây thuỷ sinh Guo Elephant chuyên dùng để dán các loại cây thuỷ sinh, các loại rêu, dương xỉ… Keo dán cây không ảnh hưởng hoặc làm hại đến cây hay các loại cá tép trong bể.