Nhíp cong thuỷ sinh

40.000 

Nhíp cong thuỷ sinh dùng để kẹp, gắp cây hoặc thức ăn dùng cho bể cá. Nhíp sẽ hỗ trợ tốt hơn cho công việc setup bể cá.