kéo cắt thẳng thuỷ sinh

85.000 

Kéo cắt thẳng thuỷ sinh dùng để hỗ trợ cho việc chăm sóc cây trong bể cá. Độ sắc bén giúp cho việc cắt tỉa trở nên dễ dàng.