Bơm tay thay nước

70.000 

Bơm tay thay nước dùng cho bể cá nhỏ và vừa. Sản phẩm dài khoảng 1m7

Sản phẩm với bầu lọc rác phía đầu hút, không lo cá hay cát bị hút đi.