Cá bảy màu Golden Lace Top Sword

45.000 

Cá bảy màu Golden Lace Top Sword là một trong những dòng bảy màu đuôi kiếm đẹp nhất. Chúng khá nổi bật với 1 kiếm ở phần trên đuôi kéo dài ra.

45.000 1 cặp trống mái

Danh mục: