GUPPY CITY – Shop cá bảy màu Hà Nội chuyên cung cấp các loại cá bảy màu thuần chủng. Các loại cá được nhân giống và nuôi dưỡng tại Hà Nội. Cá có sức khoẻ tốt và có thể dễ dàng thích nghi với điều kiện thời tiết ở miền Bắc. 

Giảm giá!

Cá bảy màu

Full Red Guppy

100,000 80,000
Giảm giá!

Cá bảy màu

Cá bảy màu Full Gold

100,000 70,000
Giảm giá!

Cá bảy màu

Full Black Guppy

80,000 70,000
Giảm giá!

Cá bảy màu

Blue Topaz Guppy

100,000 80,000
Giảm giá!

Cá bảy màu

Full Gold Guppy

100,000 70,000
Giảm giá!

Cá bảy màu

Blue Grass Guppy

120,000 100,000
Giảm giá!

Cá bảy màu

Cá bảy màu HB Red

100,000 70,000
Giảm giá!
100,000 80,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Cá bảy màu

Cá bảy màu Red Topaz

100,000 70,000
Giảm giá!