Các loại cây thuỷ sinh giúp bể cá của bạn thêm sắc xanh và sinh động hơn

-100%
10.000 
10.000 
-40%
15.000 
-20%
8.000 
-29%
25.000 
25.000 
-20%
8.000 
-33%
10.000 
-29%
25.000 
-11%
80.000 
-17%
50.000 
-18%
45.000