Monthly Archives: Tháng Sáu 2019

Cách nuôi cá bảy màu của các trại cá bảy màu chuyên nghiệp

Cách nuôi cá bảy mà của các trại cá bảy màu chuyên nghiệp Nhiệt độ Nhiệt độ tối ưu cho cá bảy màu vào khoảng từ 22-26 độ. Cá trưởng thành được giữ dưới 24-26 độ trong khi cá vị thành niên được giữ cao hơn 24-26 độ. (Chúng ta đều biết nhiệt độ này […]