Tháp Eiffel gốm

48.000 

Tháp Eiffel gốm – Đồ chơi trang trí cho bể cá, bể tép, bể thuỷ sinh cao cấp. Sản phẩm có thể làm chỗ trú ẩn, đồ chơi cho tép cảnh.

Danh mục: