Cá bảy màu đuôi kiếm

45.000 

Cá bảy màu đuôi kiếm hay còn gọi là cá bảy màu Endler. Là một dòng cá bảy màu có họ hàng gần với cá guppy. Tuy nhiên chúng có đuôi kiếm, kích thước cá cũng nhỏ hơn và có thể chịu được điều kiện sống khó khăn hơn những chú guppy có đuôi quạt to. Bảy màu đuôi kiếm là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bể nhỏ, các bể thuỷ sinh.